Vaateri

Vaateri – ryhmämuotoinen talousohjaus, saa toiminta-avustusta Veikkaukselta.

Vaaterin toimintaan saatu Veikkauksen avustusrahoitus käytetään talousongelmissa olevien ihmisten toimintakyvyn ja taloudenhallinnan edistämiseen vertaistuellisia ryhmä-ja yksilömuotoisia talousohjaustoimintoja hyödyntäen. Lisäksi järjestetään erilaisia talousohjaukseen liittyviä päivystys ja infotilaisuuksia ja koulutuksia sekä asiakkaille, että verkostotoimijoille. Toimintaan liittyy myös talousasioista ja niiden hallintaan liittyvistä asioista tiedottaminen ja verkostoyhteistyön kehittäminen.

Vaaterin tavoitteet

Selvittää yksilötasolla taloudellinen tilanne ja tuen tarve puuttuen niihin syihin, mitkä ylläpitävät ja vaikuttavat talouden hallitsemattomuutta, esim. lisävelkaantuminen, päihteiden käyttö, pelaaminen, työllistymisen esteet, sosiaaliset tilanteet, aktivoiden asiakasta asioiden hoitoon.

Kouluttaa Vaateri-talousohjauksen vertaistoimijoita. Tavoitteena on saada palveluun tulijan talousasiat ja niihin vaikuttavat asiat ja olosuhteet hallintaan yksilö- ja ryhmämuotoisia talousohjaustoimintoja hyödyntäen.

Verkostoituminen ja verkostoyhteistyön kehittäminen ja erilaisten asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen asiakkaan asioiden etenemiseksi.

Jakaa tietoutta taloudenhallinta keinoista ja siten ennaltaehkäistä talousongelmien syntymistä. Erilaisten info- ja koulutustilaisuuksien järjestäminen sekä asiakasryhmille, että yhteistyötahoille mm. hyvien toimintamallien eteenpäin viemiseksi.

Jakaa tietoutta talousongelmista ja mahdollisuuksista puuttua ongelmiin ja löytää ratkaisukeinoja ongelmatilanteisiin. Toiminnassa hyödynnetään sekä vertaistoimijoiden, että asiantuntijoiden tietämys.

Järjestää matalankynnyksen palvelua tarjoten esim. NonStop-päivystyksiä, joihin voi tulla ilman ajanvarausta sekä uudet että vanhat asiakkaat ja/tai vertaistoimijat ja myös verkostotoimijat. Vaaterin palvelut ovat maksuttomia.

Puhelimitse meidät tavoittaa parhaiten

      • maanantaisin Sarin numerosta 045 110 8317 klo 15-18, (lomalla 22.7. – 2.8.2024)
      • tiistaisin Tarun numerosta 044 702 2442 klo 14-16                        (lomalla 1.-19.7. ja 5.-16.8.2024)
      • tiistaisin Veli-Pekan numerosta 045 278 5022 klo 12-14 (lomalla 9.-19.7.2024)
  • Kiireellisissä, heti puuttumista vaativissa tilanteissa voit tavoitella meitä myös muina aikoina.

Lisätietoja toiminnasta

Sari Ovaskainen, talousohjauksen johtaja
p. 045 110 8317
sari.ovaskainen@elary.fi

Taru Venho, talousohjaaja
p. 044 702 2442
taru.venho@elary.fi

Veli-Pekka Jääskeläinen, talousohjaaja
p. 045 278 5022
vp.jaaskelainen@elary.fi

Päivystyksen aikataulut löydät TÄÄLTÄ
Ilman ajanvarausta toimivat päivystyspisteet sijaitsevat Salossa, Helsingissä, Vantaalla ja Keravalla.

Ryhmätoiminnasta löydät lisätietoja TÄÄLTÄ
2024 ryhmiä järjestetään mm. Salossa, Somerolla, Turussa, Raisiossa, Lohjalla, Espoossa, Vantaalla, Helsingissä, Keravalla ja Riihimäellä.

INFOT JA KOULUTUKSET ASIAKKAILLE JA TYÖNTEKIJÖILLE

Järjestämme maksuttomia talousohjauksen infoja ja erilaisia koulutuksia kohderyhmämme asiakkaille sekä heitä kohtaaville työntekijöille. Voit tiedustella asiasta Sarilta.

Tiedote Vaaterin toiminnasta yhteistyötahoille

 

Materiaaleja

1. Vaateri-talousohjauksen opas taloudellisen tilanteen selvittelyyn 2024

2. Opas taloudenhallintaan nuorille LASTENSUOJELU 2024

3. Ohje velkojen selvittämiseksi 2024