Kuntouttava työtoiminta

Yhdistyksemme yksilömuotoisessa kuntouttavassa työtoiminnassa toimimme mahdollisimman työelämäläheisesti. Työtoimintaamme voivat osallistua vantaalaiset ja keravalaiset pitkäaikaistyöttömät. Toimimme pääsääntöisesti vuoden kaikkina arkipäivinä.

Työtoimintamme sisältää varsinaisten työtehtävien lisäksi myös ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnan avulla tuemme osallistujan työhyvinvointia, yhteisöllisyyttä ja yksilöllisiä tarpeita. Ryhmätoimintamme voi olla esim. hyvinvointia tukevaa/lisäävää-, suomenkielen taitoa vahvistavaa-, elämäntapamuutosta tukevaa- tai tietoa lisäävää toimintaa. Ryhmätoimintamme suunnittelussa ja toteutuksessa huomioimme mahdollisuuksien mukaan, sen hetkiseen toimintaamme osallistuvien toiveet, tarpeet ja tavoitteet.

Kuntouttavan työtoimintamme tavoitteena on vahvistaa osallistujan toimintakykyä niin, että hän voi edetä muihin työvoimahallinnon palveluihin, koulutukseen tai töihin.

Työtoimintamme keskeisiä periaatteita ovat osallisuus, yhteisöllisyys, yksilöllisyys, tasavertaisuus ja suunnitelmallisuus.

Kuntouttavaa työtoimintaamme ohjaavat kokeneet ja osaavat työtoiminnan ohjaajamme. Lisäksi työtoimintaamme osallistuville mahdollistetaan sosiaali- ja uraohjausta sosiaaliohjaajiemme toimesta. Olemme helposti tavoitettavissa ja akuuteissa tilanteissa aina käytettävissä!

Yhdistyksemme on tuottanut kuntouttavaa työtoimintaa jo vuodesta 2014 lähtien.

Työtoimintayksikkömme sijaitsevat Helsingissä Mellunmäessä ja Puotilan kartanolla.

 

Mellunmäki, Ounasvaarankuja 1

Kädentaidot ryhmä

Toimisto ja toimitilaryhmä

 

Puotilan kartano, Puotilantie 7

Ulkotyöryhmä

 

Alla olevasta linkistä löytyy kuntouttavan työtoimintamme esite tulostettavassa muodossa

Kuntouttava työtoiminta 2024